سامانه دستبافته های پیشه

پیشه یک راهکار برخط است برای حل مسائل و رونق کسب و کار شما

پیشه چه طور کار میکند؟

این ویدئو را حتما مشاهده کنید

موشن گرافی کامل از فرایند کسب و کار در پیشه

پیشه چه طور کار می کند؟

هدف اصلی سامانه دستبافته های پیشه متصل کردن تامین کنندگان و پیشه وران به یکدیگر است. شما میتوانید در پیشه درخواست تامین کالا ثبت کنید یا به درخواست های ثبت شده پاسخ دهید.

دست بافته های داری و دستگاهی
آخرین درخواست ها!
ثبت پیشنهاد
آمار فعالیت پیشه
جدیدترین مطالب
مطالب بیشتر