دسته : مهارت ورزی

مهارت ورزی آموزش مکرومه بافی- قسمت بیست و ششم

آموزش مکرومه بافی- قسمت بیست و ششم

در این ویدئوی آموزشی یکی از گره های اصلی و ساده بافت مکرومه برای درست کردن آویز دیواری را مشاهده می کنید که می توانید از آن برای درست کردن انواع آویز استفاده کنید.

۱۷۳
مهارت ورزی آموزش مکرومه بافی- قسمت بیست و سوم

آموزش مکرومه بافی- قسمت بیست و سوم

در این ویدئوی آموزشی یکی از گره های اصلی و ساده بافت مکرومه برای درست کردن آویز گلدان را مشاهده می کنید که می توانید از آن برای درست کردن انواع آویز استفاده کنید...

۳۸۵
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین های این دسته